Müügi- ja tagastustingimused


Garantii 1 aasta.

1. Tavatingimustes oleme kohustatud pakkuma tasuta hooldust mistahes tootmisvea tõttu.
2.  Kasutaja peab tasuma garantiiperioodil esineva tõrke eest järgnevatel juhtudel:
  • Tooteviga on põhjustatud ebaõige kasutamise tõttu.
  • Tootevea põhjustas tulekahju, või muu loodusõnnetus (ettearvatul juhul)
  • Vea põhjustas volitamata hooldus või muutmine ilma edasimüüja ja hoolduskeskuse loata.
  • Garantiiperiood on kehtetu, kui garantiikaardile ei ole märgitud ostu kuupäeva ja edasimüüjat.
3. Kasutaja maksab mistahes vea hoolduse eest, mis esineb pärast garantiiperioodi.