Tyler LeBaron AMMG Medical Converence november 2015

Molecular Hydrogen Foundation (MHF) on teaduslikel alustel tegutsev mittetulundusühing, mis on keskendunud vesiniku kui terapeutilise meditsiinilise gaasi alase teadustöö, hariduse ja teadlikkuse arendamisele.

 MHF ei müü ega esinda vesinikuga seotud tooteid.

 MolecularHydrogenFoundation.org                                                       © 2015 MHF

 Molekulaarne vesinik: terapeutilised ja meditsiinilised rakendused

                                Tyler LeBaron

MHF-i rajaja ja tegevdirektor

Järgnev on videoloengu tekst:

Loe lisaks

Vesinikpõllumajanduse ajastu on saabumas

Moodsa põllumajanduse peamine omadus on väetiste ja pestitsiidide laialdane kasutamine. Nüüd põhjustab pestitsiidide ja väetiste kuritarvitamine tõsist keskkonnareostust, mulla degradeerumist ja toiduohutuse probleeme. Vesinikuvee kasutamise mugavuse ja ökonoomsuse tõttu nin H2-ohutuse tõttu väga hea väljavaade selle rakendamiseks põllumajandustootmises.
Loe lisaks