H2-3 PEM 4.5ppm. 190.-

H2-2 PEM 5.0ppm. 220.-

Lourdes HS-72 Punane. 850.-

H2 PEM veekann. 350.-

H2 PRO600 inhalaator. 3000.-

H2 Compact Inhalaator. 1800.-

H2 Mini 150. 1099.-

H2 HIM-17. 2700.-

H2 HIM-19. 3500.-