Vesinikpõllumajanduse ajastu on saabumas

Moodsa põllumajanduse peamine omadus on väetiste ja pestitsiidide laialdane kasutamine. Nüüd põhjustab pestitsiidide ja väetiste kuritarvitamine tõsist keskkonnareostust, mulla degradeerumist ja toiduohutuse probleeme. Vesinikuvee kasutamise mugavuse ja ökonoomsuse tõttu nin H2-ohutuse tõttu väga hea väljavaade selle rakendamiseks põllumajandustootmises.
Loe lisaks